XV. Országos Neveléstudományi Konferencia


Óbudai Egyetem, Budapest

2015. november 19-21.

Részvétel

A konferenciára szimpóziummal, tematikus előadással vagy poszterbemutatóval lehet jelentkezni, melynek összefoglalóit (1500-3000 karakter terjedelemben) a “Regisztráció” menüpont alatt lehet feltölteni. Az előadás- és poszter-összefoglalóknak ismertetniük kell a kutatás céljait, kérdéseit, az alkalmazott módszereket, a kutatás lebonyolítását és eredményeit. A szimpózium-összefoglalóknak utalniuk kell a kutatások elméleti, gyakorlati, oktatáspolitikai jelentőségére, közös elméleti, módszertani alapjaira, a szimpózium struktúrájára. Az összefoglalók elbírálása során fontos szempont a beküldött szöveg koherenciája, nyelvi megformáltsága. Az absztraktok feltöltésének határideje: 2015. május 27.
A konferencián való egyéni szakmai szereplésre három különböző lehetőség közül választhat:

 • A szimpóziumok minimum négy, maximum öt szóbeli prezentációból álló egységek, amelyek vagy egy nagyobb, átfogó kutatásban elért egyéni eredmények bemutatására, vagy egy kutatási kérdés különböző szempontú vizsgálatai köré szerveződnek.

A szimpózium-előadások célja a különböző kutatóhelyek együttműködésének erősítése. A szimpózium benyújtója a szimpózium elnökeként vezeti a szekciót. Az elnök által előre felkért opponens véleményezi az elhangzott négy prezentációt. A szimpózium időtartama 90 perc. Csak az a szimpózium kerül elfogadásra, amelynek valamennyi előadása elfogadásra került. A teljes szimpózium angol nyelven is benyújtható, de ez esetben az előadásokat is angolul kell megtartani.

 • A tematikus előadások szóbeli prezentációk, amelyekben új kutatási eredmények bemutatása valósul meg. A tematikus előadásokat a szervezőbizottság szervezi 90 perces szekciókba, amelyekben négy-négy előadás kap helyet. A szekciót a programbizottság által felkért elnök vezeti.
 • A poszter-prezentációk új kutatási eredmények bemutatásának írásbeli-interaktív formái. A programbizottság által tematikus csoportokba szervezett 8-10 poszter bemutatója a kiállított poszter rövid szóbeli ismertetését követő diszkusszióval valósul meg. A 60 perces poszter-szekciókat a programbizottság által felkért elnök vezeti. A poszterrel kapcsolatos további információ itt található. Digitális poszter-bemutatókra lesz lehetőség. Lehetőség van angol nyelvű absztrakt benyújtására, de ez esetben a posztert is angolul kell elkészíteni.

Egy személy összesen legfeljebb három előadásban, poszterben lehet szerző, vagy társszerző, ezen felül pedig egyszer tölthet be szimpózium elnöki és opponensi szerepkört. Bármely típusú szakmai bemutatónak összesen legfeljebb három társszerzője lehet, és legalább az elsőhelyes szerzőnek regisztrálnia kell a konferenciára. A konferencián csak a regisztrált résztvevők vehetnek részt. Az önálló előadások száma egy lehet.

A szimpózium valamennyi szereplőjének (elnök, opponens, előadók) regisztráltnak kell lennie.
A szimpózium létrehozásának első lépéseként az elnök megadja a saját és az opponens adatait, valamint a szimpózium címét és összefoglalóját. Ezt megteheti a belépést követően (“Regisztráció” menüpont) a “Szakmai anyagok kezelése” menüpontra, majd az “Új szimpózium feltöltése” linkre kattintva.

A szimpózium előadásait is az elnök tölti fel egyesével az “Új szimpózium-előadás feltöltése” linkre kattintva. (Ez a link is a belépést követően érhető el a “Szakmai anyagok kezelése” menüpont alól.)

A szimpóziumok előadásai, a tematikus előadások időtartama a szimpózium, illetve a szekció elnökének és az előadóknak a döntése alapján átlagosan kb. 15-20 perc, amit rövid megbeszélés, vita, majd az opponens záró értékelése követ.

A végleges szakmai programba és az absztraktokat tartalmazó konferenciakötetbe való bekerülés feltétele a regisztrációs díj határidőre történő befizetése.

A konferencia témakörei

 • Alternatív pedagógiák, egyházi nevelés
 • Egészségnevelés, sportpedagógia
 • Felsőoktatás, felnőttoktatás
 • Gyermek- és ifjúságvédelem
 • Gyógypedagógia, sajátos nevelési igények
 • Hátrányos helyzet, kisebbségi oktatás
 • Idegen nyelvi oktatás
 • Elektronikus tanulási környezetek. IKT, e-learning, távoktatás
 • Kognitív fejlődés és fejlesztés
 • Környezetpedagógia
 • Motiváció, önszabályozás
 • Művészeti nevelés, vizuális kultúra
 • Neveléstörténet, reformpedagógia
 • Oktatási módszerek, szakmódszertan
 • Oktatáspolitika, EU oktatásügy
 • Óvodapedagógia
 • Összehasonlító pedagógia, határon túli oktatás
 • Pedagógiai értékelés, minőségfejlesztés
 • Pedagógusképzés, pedagógus pálya
 • Szakképzés, szakképzés-pedagógia
 • Személyiségfejlődés és -fejlesztés
 • Szociális képességek, szociális tanulás
 • Tanulás, tudás
 • Társadalomtudományi oktatás
 • Tehetséggondozás, speciális fejlesztés
 • Természettudományi oktatás
© XV. Országos Neveléstudományi Konferencia - 2015

By Kovata