XV. Országos Neveléstudományi Konferencia


Óbudai Egyetem, Budapest

2015. november 19-21.

ONK2015

 

Tisztelt Kolléganő! Tisztelt Kolléga!

A XV. Országos Neveléstudományi Konferencia Tudományos Programbizottsága és szervezői szeretettel köszöntik az olvasót. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottsága nevében nagy hagyományú, és ebben az évben immár 15. alkalommal megrendezésre kerülő szakmai rendezvényünkre invitáljuk Önöket.

Úgy gondoljuk, hogy a hazai neveléstudomány nagy tapasztalattal rendelkező elméleti és gyakorlati szakembereinek, valamint a tudományos utánpótlás képviselőinek elmélyült munkája nyomán ebben az évben is számos olyan új kutatási eredmény született, amely méltó a hazai akadémiai tudományosság legrangosabb rendezvényén történő bemutatásra.

A konferencia időpontja:

2015. november 19-21.

Helyszíne:

Óbudai Egyetem,

Budapest, Bécsi út 96/b

Az iskola a pedagógusok és a tanulók értékformáló közössége. Az értékek megőrzésében, közvetítésében, létrehozásában és a személyiség-fejlesztésben meghatározó szerepet játszik a hivatására minél magasabb szinten felkészült pedagógus. A pedagógusképzés strukturális és tartalmi átalakítása, a pedagógusok kiválasztásának szempontjai, módszerei, a tanári minőség indikátorai és a pedagógiai munka hatékonyságának összetevői a figyelem középpontjába kerültek, ezáltal is rávilágítva a pedagógus professzió komplex értelmezésének problematikájára. A konferencia célkitűzése, teret adni egyrészt a pedagóguskutatások új eredményeinek bemutatására, megvitatására, másrészt a tanulás eredményességét befolyásoló tényezők feltérképezésére, az idevágó empirikus kutatások eredményeinek interpretálására, megvitatására, végül mindazon pedagógiai koncepciók, illetve elért eredmények bemutatására, amelyek a tanulók közötti különbségek figyelembevételét helyezik vizsgálatuk középpontjába. Ezek alapján idei szakmai rendezvényünk címe:

Pedagógusok, tanulók, iskolák – az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa

A konferencia Tudományos Programbizottsága:

 • Ambrusné Kéri Katalin
 • Benedek András
 • Bárdos Jenő
 • Csapó Benő
 • Józsa Krisztián
 • Ősz Rita (titkár)
 • Pusztai Gabriella
 • Tóth Péter (elnök)
 • Tóth Zoltán
 • Vámos Ágnes

A rendezvény operatív szervezőbizottsága:

 • Tóth Péter (elnök)
 • Ősz Rita (titkár)
 • Fónagy-Bicskei Ildikó
 • Holik Ildikó
 • Kovács Tamás (webmester)
 • Makó Ferenc
 • Sanda Dániel
 • Simonics István
 • Tordai Zita
 • Várszegi Ágnes

Szívélyes üdvözlettel:

Tóth Péter Ősz Rita
főigazgató,  főigazgató,
egyetemi docens egyetemi docens
a konferencia elnöke a konferencia titkára
© XV. Országos Neveléstudományi Konferencia - 2015

By Kovata