XV. Országos Neveléstudományi Konferencia


Óbudai Egyetem, Budapest

2015. november 19-21.

Értékelés

Az összefoglalók elbírálását két független bíráló végzi az alábbiakban felsorolt szempontok alapján. Minden szempontra 0-5 pont adható. Ha a két bíráló által adott pontszám között 12 pontnál nagyobb a különbség, harmadik bíráló bevonására kerül sor. A részvétellel kapcsolatos végleges döntést a Tudományos Programbizottság hozza meg.

Értékelési szempontok:

  • Illeszkedés a konferencia témáihoz
  • Az elméleti keret kidolgozottsága
  • A vizsgálni kívánt kérdések és célok megfogalmazása
  • Alkalmazott módszerek
  • Az eredmények bemutatása
  • Az eredmények értelmezése
  • Elméleti, gyakorlati, oktatáspolitikai jelentőség
  • Általános minőség, szerkezet, stílus

A bírálók a hazai neveléstudományi kutatómunka, szakmai közélet elismert személyiségei. A bírálati eljárás során a bírálók csak az összefoglalót láthatják, annak szerzőjéről semmilyen információval nem rendelkeznek. Az előre megadott szempontok szerint történő pontozáson túl az összefoglalóhoz szöveges értékelést, indoklást is írhatnak, amit a résztvevő a bírálati szakasz lezárása után elolvashat.

Kérjük, ügyeljen arra, hogy az összefoglalóiban ne szerepeljen a saját vagy szimpózium esetén kollégáinak a neve, munkahelyének, kutatócsoportjának a megnevezése, vagy bármilyen olyan információ, ami a bírálat során az objektív értékelést megakadályozhatja! Teljes anonimitást kell biztosítani. Ettől eltérő esetben az összefoglaló elutasításra kerül!

Amennyiben a szimpózium valamelyik előadása elutasításra kerül, akkor az egész szimpózium elutasításra kerül.

A bírálati eredmények vonatkozásában reklamációt nem áll módunkban fogadni és figyelem bevenni.

A végleges szakmai programba és az absztrakt kötetbe való bekerülés feltétele a regisztrációs díj határidőre történő befizetése.

© XV. Országos Neveléstudományi Konferencia - 2015

By Kovata